English verb hit
Definition
Verbal Adjective
hit
Verbal Noun
 
ag aimsiú, ag bualadh
Verb Conjugation
 
The Present Tense
english (Me)
irish (Mé)
english (You)
irish (Tú)
english (He)
irish (Sé)
english (She)
irish (Sí)
english (We)
irish (Muid)
english (You)
irish (Sibh)
english (They)
irish (Siad)
english (Autonomous)
irish (Saorbhriathar)
english (Negative)
irish (Diúltach)
english (Ceisteach)
irish (Question)
 
The Past Tense
english (Me)
irish (Mé)
english (You)
irish (Tú)
english (He)
irish (Sé)
english (She)
irish (Sí)
english (We)
irish (Muid)
english (You)
irish (Sibh)
english (They)
irish (Siad)
english (Autonomous)
irish (Saorbhriathar)
english (Negative)
irish (Diúltach)
english (Ceisteach)
irish (Question)
 
The Future Tense
english (Me)
irish (Mé)
english (You)
irish (Tú)
english (He)
irish (Sé)
english (She)
irish (Sí)
english (We)
irish (Muid)
english (You)
irish (Sibh)
english (They)
irish (Siad)
english (Autonomous)
irish (Saorbhriathar)
english (Negative)
irish (Diúltach)
english (Ceisteach)
irish (Question)
 
The Past Habitual (Imperfect) Tense
english (Me)
irish (Mé)
english (You)
irish (Tú)
english (He)
irish (Sé)
english (She)
irish (Sí)
english (We)
irish (Muid)
english (You)
irish (Sibh)
english (They)
irish (Siad)
english (Autonomous)
irish (Saorbhriathar)
english (Negative)
irish (Diúltach)
english (Ceisteach)
irish (Question)
 
The Conditional Mood
english (Me)
irish (Mé)
english (You)
irish (Tú)
english (He)
irish (Sé)
english (She)
irish (Sí)
english (We)
irish (Muid)
english (You)
irish (Sibh)
english (They)
irish (Siad)
english (Autonomous)
irish (Saorbhriathar)
english (Negative)
irish (Diúltach)
english (Ceisteach)
irish (Question)
 
The Present Subjunctive Mood
english (Me)
irish (Mé)
english (You)
irish (Tú)
english (He)
irish (Sé)
english (She)
irish (Sí)
english (We)
irish (Muid)
english (You)
irish (Sibh)
english (They)
irish (Siad)
english (Autonomous)
irish (Saorbhriathar)
english (Negative)
irish (Diúltach)
english (Ceisteach)
irish (Question)
 
The Imperative Mood
english (Me)
irish (Mé)
english (You)
hit
irish (Tú)
english (He)
irish (Sé)
english (She)
irish (Sí)
english (We)
irish (Muid)
english (You)
irish (Sibh)
english (They)
irish (Siad)
english (Autonomous)
irish (Saorbhriathar)
english (Negative)
irish (Diúltach)