1. teorainn  feminine noun
  1.  borderlinenoun
  2.  bound(genitive plural)noun
  3.  boundarynoun
  4.  bordernoun
  5.  frontiernoun
  6.  limitnoun
  7.  marginnoun
english
the Border(Ireland: geographic)
english
english
out of bounds(sport)
english
to cap somebody(put limit on)
english
english