1. moladh  masculine noun
  1.  applausenoun
  2.  commendationnoun
  3.  complimentnoun
  4.  praisenoun
  5.  proposalnoun
  6.  propositionnoun
  7.  suggestionnoun
  8.  submission(proposal)noun
english
irish
english
to vote that(propose)