1. aontú  masculine noun
    1.  agreementnoun
    2.  assentnoun
    3.  endorsement(approval)noun
irish
english
to agree with(person)
irish
english
to disagree(think otherwise)
english
english
english
english