1. upgrade  verb
    1.  athchóirigh(house)transitive verb
  2. upgrade  other
    1.  cuir ar leibhéal níos airde(job)
    2.  tabhair ardú céime do(employee)