1. thereby  adverb
    1.  ar an dóigh sinadverb
  2. thereby  other
    1.  sa tslí sin
    2.  da bharr sin