1. rumour  noun
    1.  ráfla masculine noun, 4th declension
    2.  luaidreánmasculine noun, 1st declension