1. refine  verb
  1.  scag(sugar, oil)transitive verb
 2. refine  other
  1.  athscag
  2.  tabhair chun míneadais(taste)
  3.  foirfigh(sugar, oil)
  4.  tabliair chun foirfeachta
english
irish
english
english
irish