1. promote  verb
    1.  tabhair ardú céime do(person)transitive verb
  2. promote  other
    1.  cuir chun cinn(new product)