1. phrase  noun
    1.  abairt feminine noun, 2nd declension
    2.  leagan cainte(expression)masculine noun, 1st declension
    3.  frása(linguistics)masculine noun, 4th declension
  2. phrase  verb
    1.  cuir (i bhfocail)transitive verb