1. improve  verb
  1.  feabhsaightransitive verb
  2.  feabhsaighintransitive verb
 2. improve  other
  1.  cuir feabhas ar
  2.  tagann feabhas ar
  3.  bisigh(health)
  4.  tagann biseach ar
  5.  déan dul chun cinn(pupil etc)