1. failure  noun
    1.  loiceadh masculine noun
    2.  teipfeminine noun, 2nd declension
    3.  cúl le rath(person)masculine noun, 1st declension
    4.  cliseadh(mechanical etc)masculine noun
english
english
english