1. face  noun
    1.  aghaidh feminine noun, 2nd declension
    2.  dreach(expression)masculine noun, 3rd declension
  2. face  verb
    1.  tabhair aghaidh artransitive verb
english
english
irish
irish
english
irish
english
english
english
english
english
english
in the face of(difficulties etc)
irish
in aghaidh(+ genitive case)
english
english
english
english
irish
english
english
irish
english
english
face value(of coin)
english
english
a two-faced person(pejorative)
english