1. earlier  adjective
    1.  níos luaitheadjective
  2. earlier  adverb
    1.  roimhe seoadverb
  3. earlier  other
    1.  ar ball
    2.  níos luaithe
english