1. careful  adjective
    1.  cúramach(cautious)adjective
  2. careful  other
    1.  faichilleach
    2.  cáiréiseach
english
irish
english
irish
english
irish