1. bubble  noun
    1.  boilgeog feminine noun, 2nd declension
    2.  bolgánmasculine noun, 1st declension
    3.  súilfeminine noun, 2nd declension
  2. bubble  verb
    1.  bheith ag boilgearnachtransitive verb