1. accident  noun
    1.  taisme feminine noun, 4th declension
    2.  timpistefeminine noun, 4th declension
    3.  tionóiscfeminine noun, 2nd declension
english
irish
english
english