1. abreast  adverb
    1.  gualainn ar ghualainnadverb