1. agricultural  adjective
    1.  talmhaíochadjective
  2. agricultural  noun
    1.  talmhaíochtanoun