Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
rain
 1.  fearthainn(n f2)
 2.  báisteach(f2)
Usage
 1. brains = eagna chinn(npl)(intellect)
 2. to rain = bheith ag cur fearthainne or báistí(vi:)
 3. to rain = bheith ag báisteach
 4. strains = streancáin(npl)(MUS)
 5. trained = oilte(adj)
 6. trainee = foghlaimeoir(n)
 7. trainer = traenálaí(n)(SPORT, coach)
 8. drainage = draeináil(n)
 9. trainers = bróga traenála(shoes)
 10. training = oiliúint(n)(at work etc)
 11. drainpipe = gáitéar(n)
 12. acid rain = báisteach aigéadach
 13. gold drain = disciú ar an ór
 14. in the rain = faoin bhfearthainn, san fhearthainn
 15. back strain = stangadh droma
 16. in training = ag traenáil(SPORT)
 17. by bus/train = ar an or leis an mbus/traein(referring to method, manner, means)
 18. hare-brained = bómánta(adj)
 19. it's raining = ag cur
 20. it's raining = ag cur fearthainne or báistí, ag báisteach
 21. Rainbow Group = Grúpa an Bhogha Síne
 22. drainage board = clár silte(n)
 23. drainage board = clár silte(n)
 24. training shoes = bróga traenála(npl)
 25. he's got brains = éirim ann, eagna chinn aige
 26. to refrain from = staon ó
 27. train of thought = snáithe smaointe
 28. training college = coláiste oiliúna(n)
 29. restraint system = córas bactha
 30. I missed the train = chaill an traein
 31. I missed the train = d'imigh an traein orm
 32. on the train/plane = sa traein/san eitleán
 33. it fuddled my brain = chuir meascán mearaí orm
 34. the train for London = traein Londan, an traein go Londain(indicating destination, intention, purpose):
 35. to rack one's brains = do chuimhne a chíoradh
 36. to sprain one's ankle = do mhurnán a leonadh(vt:)
 37. ground flying trainers = traenálaithe eitilte ar talamh
 38. it is teeming with rain = ag stealladh (báistí)
 39. training/mobility grant = deontas oiliúna agus soghluaisteachta
 40. to refrain from measures = staonadh ó bhearta