Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
strict
 1.  dian(adj)
 2.  docht
Usage
 1. to restrict = srian
 2. district attorney = aturnae dúiche(n)(US)
 3. quota restrictions = srianta cuóta
 4. to lift restrictions = srianta a tharscaoileadh
 5. former Rural District = sean-Tuathcheantar
 6. existing restrictions = a bhfuil ar marthain de shrianta
 7. disguised restriction = srianadh faoi cheilt
 8. restrictions on payment = srianta ar íocaíochtaí
 9. the surrounding district = an ceantar máguaird(adj:)
 10. immigration restrictions = srianta inimirce
 11. quantitative restriction = srian cainníochtúil
 12. restrictive (arrangement) = (socrú) sriantach
 13. underprivileged districts = ceantair atá ar uireasa forbartha
 14. elimination (restrictions) = díchur (srianta)
 15. freed from all restrictions = saortha ó gach uile shrian
 16. congested districts holding = gabháltas ceantar cúng
 17. less restrictive provisions = forálacha is srian
 18. for a strictly limited period = go ceann tréimhse a mbeidh teorainn dhocht léi
 19. to retain the restrictions ... = na srianta a choimeád i bhfeidhm
 20. restriction of indexation relief = srian le treoirfhaoiseamh
 21. a restricted road freight licence = ceadúnas fartha bóthair srianta
 22. to restrict or distort competition = iomaíocht a shrianadh a shaobhadh
 23. restrictions on entry and residence = srianta ar dhul isteach agus ar chónaí a dhéanamh
 24. restrict fishing ... to vessels ... = gan cearta iascaireachta a thabhairt ... ach do bháid ...
 25. the amount that is strictly necessary = an méid a bhfuil dianghá leis
 26. the Examiner of Restrictive Practices = Scrúdaitheoir Cleachtas Srianta
 27. strict application of the requirements = na ceanglais a chur chun feidhme go beacht
 28. Restricted Licences Conversion Fund Act = an tAcht um Chiste Comhshóite na gCeadúnas Srianta
 29. restrictions on the movement of capital = srianta ar ghluaiseachtaí caipitil
 30. strictly analogous in nature and effect = dlúthchosúlacht (ann) ó thaobh cineáil agus éifeachta
 31. open to all operators without restriction = ar oscailt gan srian do ghnóthais i gcoitinne
 32. restrictions on the setting up of agencies = srianta ar ghníomhaireachtaí a chur ar bun
 33. to prevent, restrict or distort competition = iomaíocht normálta a chosc, a shrianadh a shaobhadh
 34. burning of vegetation near woods restricted = srian le fásra a dhó in aice le coillte
 35. modification of restriction on holding office = modhnú an tsrianta ar oifig a shealbhú
 36. measure of prohibition, restriction or control = beart toirmisc, srianta rialaithe
 37. every assignment of a district court clerk made = gach sannadh a rinneadh i gcás cléireach cúirte dúiche
 38. the district previously served by that registry = an ceantar da fhónaigh an chlárlann sin roimhe sin
 39. to ensure strict observance of the undertakings = a áirithiú go gcomhlíonfar na gealltanais go beacht
 40. restriction of relief for interest on overdrafts = srian le faoiseamh i leith ús ar rótharraingtí